مدارک لازم جهت ثبت نام در پایه ی دهم

مدارک لازم جهت ثبت نام در پایه ی دهم

مدارک لازم جهت ثبت نام در پایه ی دهم
فتوکپی شناسنامه 
1 قطعه عکس
کارنامه نوبت اول 
روزهای حضور از شنبه تا 5شنبه
ساعت 7:30 الی 14
آدرس: کرج - 3راه رجائی شهر - بلوار یادگار امام - یاسر5 - دبیرستان البرز