برنامه مطالعاتی عید نوروز 97 پایه دهم

برنامه مطالعاتی عید نوروز 97 پایه دهم

دبیرستان غیردولتی البرز
اولیای محترم سلام
فرارسیدن  نوروز باستانی بر شما مبارک . آرزو می کنم سال  97  ،  سال فرصت های طلایی و موفقیت های بیشمار برای شما باشد .
ایام تعطیلات عید نوروز نیزدر زمینه آموزش برای فرزند شما جزء فرصت های طلایی بشمار می رود.والدین می توانند در این ایام برنامه ای تنظیم کنند که در آن بعضی از روزها و بخشی از اوقات دانش آموز به درس خواندن و رفع اشکال و بخشی دیگر به دید و بازدیدهای مرسوم و استراحت و تفریح اختصاص یابد .
توجه به این موضوع ( برنامه ) ضمن بهره مند شدن  دانش آموز از تمام برنامه های مفرح این ایام و به لحاظ عنایت به اموزش و مطالعه ، دچار افت تحصیلی نخواهد شد و به تبع آن از فشار روحی و استرس روزهای آخر تعطیلات در وی اثری نخواهد بود .  و مجددا با روحیه ای شاد و پر انرژی و با آمادگی کامل  راه باقی مانده تا پایان سال تحصیلی را ادامه خواهد  داد .
 

بعد از تعطیلات عید نوروز دانش آموز فرصت چندانی تا برگزاری آزمون های پایان ترم ندارد
 
     یاد آورمی شود یادگیری فرآیند یا جریانی است که دانش در مرحله اول توسط معلم به دانش آموز منتقل می شود و در مرحله  دوم دانش آموز  با تکالیفی که انجام می دهد ( تکرار و تمرین مستمر آموزه ها ) فرآیند یادگیری را تحکیم و تثبیت می نماید .
اگر والدین تصور کنند که لزومی ندارد در ایام تعطیلات برای فرزندان برنامه درسی تنظیم شود  ، در واقع بخشی از فرآیند یادگیری ( تثبیت و تحکیم اطلاعات  در ذهن دانش آموزان ) را نادیده گرفته اند .
همه می دانیم که گذشت زمان یکی از عواملی است که باعث فراموشی می شود . بنابراین اگر مطالب درسی در ایام تعطیلات عید نوروز  مرور و یاد آوری نشود ، موجب فراموشی مطالب آموخته شده در طول سال و افت شدید تحصیلی می شود .
لذا  برنامه مطالعاتی پیوست جهت استفاده  در  این ایام پیشنهاد و تقدیم میگردد .
تندرستی و موفقیت شما را از ایزد توانا مسئلت می نمایم  -  آموزش دهم معتمدیان
دبیرستان غیردولتی البرز
برنامه مطالعاتی در ایام تعطیلات عید نوروز  ( رشته علوم تجربی )
ردیف روزهای مطالعه درس های مورد مطالعه / زمان به دقیقه
1 روز اول مطالعه فیزیک ( 90 )      -      ادبیات ( 45 )      -      زیست ( 90 )      -      عربی ( 45 )
2 روز دوم ریاضی ( 90 )      -      زبان ( 45 )      -         شیمی ( 90 )      -      معارف ( 45 )
3 روز سوم فیزیک ( 90 )      -      ادبیات ( 45 )      -      زیست ( 90 )      -      عربی ( 45 )
4 روز چهارم ریاضی ( 90 )      -      زبان ( 45 )      -         شیمی ( 90 )      -      معارف ( 45 )
5 روز پنجم فیزیک ( 90 )      -      ادبیات ( 45 )      -      زیست ( 90 )      -      عربی ( 45 )
6 روز ششم ریاضی ( 90 )      -      زبان ( 45 )      -         شیمی ( 90 )      -      معارف ( 45 )
7 روز هفتم فیزیک ( 90 )      -      ادبیات ( 45 )      -      زیست ( 90 )      -      عربی ( 45 )
8 روز هشتم ریاضی ( 90 )      -      زبان ( 45 )      -         شیمی ( 90 )      -      معارف ( 45 )
برنامه مطالعاتی در ایام تعطیلات عید نوروز ( رشته ریاضی )
ردیف روزهای مطالعه درس های مورد مطالعه / زمان به دقیقه
1 روز اول مطالعه فیزیک ( 90 )      -      ادبیات ( 45 )      -      هندسه ( 90 )      -      عربی ( 45 )
2 روز دوم ریاضی ( 90 )      -      زبان ( 45 )      -         شیمی ( 90 )      -      معارف ( 45 )
3 روز سوم فیزیک ( 90 )      -      ادبیات ( 45 )      -      هندسه ( 90 )      -      عربی ( 45 )
4 روز چهارم ریاضی ( 90 )      -      زبان ( 45 )      -         شیمی ( 90 )      -      معارف ( 45 )
5 روز پنجم فیزیک ( 90 )      -      ادبیات ( 45 )      -      هندسه ( 90 )      -      عربی ( 45 )
6 روز ششم ریاضی ( 90 )      -      زبان ( 45 )      -         شیمی ( 90 )      -      معارف ( 45 )
7 روز هفتم فیزیک ( 90 )      -      ادبیات ( 45 )      -      هندسه ( 90 )      -      عربی ( 45 )
8 روز هشتم ریاضی ( 90 )      -      زبان ( 45 )      -         شیمی ( 90 )      -      معارف ( 45 )
 
 
توجه :
1 – زمان اجرای برنامه  در تعطیلات 13 روزه  ، از   1 / 1 / 96  لغایت  13 / 1 / 96  می باشد .
2 –  پنج روز از  ایام 13 روزه فوق بصورت انتخابی و دلخواه جهت دید و بازدید و استراحت و تفریح در اختیار خانواده و هشت روز مطالعه درسی طبق برنامه تنظیم شده فوق رعایت شود .
3 – مطالعه روزانه در بهترین فرصتی که بین ساعت  8   صبح  تا  10   شب پیش می آید ، انجام پذیرد .
4 -  برنامه مطالعه هر روز  به  روز دیگر موکول نشود .
ره آورد اجرای برنامه فوق :
1 -  مطالعه درس های اختصاصی ( هر درس 4  جلسه جمعا به مدت 360 دقیقه  ) .
2 – مطالعه درس های عمومی ( هر درس   4      جلسه جمعا به  مدت  180 دقیقه ) . 
 
ایام به کام  ، خجسته و پیروز باشید