سالگرد عروج ملکوتي استاد خردمند جهانمردی

سالگرد عروج ملکوتي استاد خردمند جهانمردی

«هوالاوّل»
«رفتي و رفتن تو آتش نهاد بر دل     از کاروان چه ماند جز آتشي به منزل»
سالگرد عروج ملکوتي استاد خردمند تعليم و تربيت ، فرزانه ي عرصه ي فکر و سخن و قلم راهنماي دلسوز دانش آموزان و يار و همراه صميمي البرزيان را به خانواده ي محترم و دوستان و همکاران آن بزرگوار تسليت مي گوييم و از خداوند متعال براي ايشان رحمت و مغفرت و براي خانواده ي گراميشان صبر و سربلندي درخواست داريم.
روحشان شاد و يادشان گرامي 
البرزيان
«هوالآخر»