تشکر و تقدیر رئیس انجمن اولیا و مربیان

تشکر و تقدیر رئیس انجمن اولیا و مربیان

«هوالاوّل»
 
گزارش افتخار آمیز و مسرت بخش اداره‌ی آموزش و پرورش درباره‌ی تکرار رتبه‌ی اول دبیرستان البرز در امتحانات نهایی در بین مدارس غیر دولتی ، مایه‌ی مباهات و شادی خانواده‌ی بزرگ البرزیان شد و گلهای امید را در دل‌های دانش آموزان شکوفا ساخت به پاس همّت والا ، اهداف متعالی ، برنامه  ریزی دقیق ، پویایی و نظم بی نظیر ، ایجاد محیط مطلوب و دلنشین علمی و معنوی ، توجه به بخش ورزش و شادابی مدرسه و برقراری ارتباط صمیمانه با دانش آموزان و پاسخگویی به خواسته های منطقی ایشان ، هزاران گلواژه‌ی سپاس را تقدیم اولیا و کارکنان فرهیخته و معلمان دلسوز و زحمتکش موسّسه ی البرز می نماییم.
 
رئیس انجمن اولیا و مربیان دبیرستان البرز
«دکتر ارشد»