اعلام نتایج آزمون ورودی 1396

اعلام نتایج آزمون ورودی 1396

با سلام 
ضمن تشکر از حضور گسترده دانش آموزان عزیز در آزمون ورودی دبیرستان البرز بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان در آزمون ورودی و همچنین زمان مراجعه آنها در لینک زیر موجود می باشد.

http://alborz-karaj.ir/cp/fileupload/g3to03m26234.pdf


زمان ثبت نام دانش آموزان ذخیره نیز روز دوشنبه 96/4/19می باشد 
این اسامی به ترتیب الفبا اعلام گردیده و ترتیب اعلام اسامی رتبه بندی محسوب نمی شود.


ردیف نام نام خانوادگی روز ثبت نام ساعت
1 سامان  آقاشاهی اردستانی چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
2 کاوه  آهنگری سریزدی    چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
3 محمد  آهوئی چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
4 امیرحسین ابراری خطبه سرا چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
5 الیاس ابراهیمی چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
6 کامیار  ابراهیمی چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
7    امیرحسین ابوعلی           چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
8 شهریار احتشامی چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
9 پارسا احمدی چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
10 سیدهمایون اسلامی کردی چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
11 امیرمهدی اعرابی چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
12 پارسا اکبری چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
13 کیارش اکبری باکر چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
14 محمد الماسی چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
15 سینا امجدیان چهارشنبه 96/4/14 9 الی 12
16 آرین ایزدپناه               چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
17  آراد باشر               چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
18 حسین باقی محمدآبادی چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
19 سینا برجی چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
20 متین بهادری چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
21 محمدعرفان بهزادیان چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
22    مهراد پورعیسی        چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
23 امیر پورفلاح چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
24 محمدفاضل ترکاشوند    چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
25 پارسا تقی خانی چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
26 پوریا تیموری چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
27   فرهود ثابتی مقدم         چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
28  سیدپارسا جعفریان   چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
29 علی حدادی چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
30 یاشار حسن پور چهارشنبه 96/4/14 13الی 16
31 عرفان حسین آبادی پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
32  توحید حسینی          پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
33  امیرحسام حسینی           پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
34 کامیار حسینیان نائینی      پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
35 ارشیا حقیقت مقدم پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
36   محمد حیدری            پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
37 یاشار خاک باز پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
38 سینا خرمنی پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
39     پارسا خلوتی               پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
40 احمدرضا خواجه زاده       پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
41 آرتین دستجردی پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
42 کامیار دهقان پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
43 کورش رجایی           پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
44 علی رسولی جمادی      پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
45 علی عرفان رنجبر          پنج شنبه 96/4/15 9 الی 12
46 علی سبزه پرور شنبه 96/4/17 9 الی 12
47  سینا سپه پور              شنبه 96/4/17 9 الی 12
48 علیرضا ستار شنبه 96/4/17 9 الی 12
49 امیررضا سروی           شنبه 96/4/17 9 الی 12
50 آوید سلیمی شنبه 96/4/17 9 الی 12
51  پارسا شریف زاده        شنبه 96/4/17 9 الی 12
52 امیرمحمد شفیع زاده شنبه 96/4/17 9 الی 12
53  بهراد شهیدی             شنبه 96/4/17 9 الی 12
54 محمدسجاد شیبانی شنبه 96/4/17 9 الی 12
55 سالار صاحبی شنبه 96/4/17 9 الی 12
56 علیرضا صادقی صادق آباد شنبه 96/4/17 9 الی 12
57 امیرحسین ضابطی شجاع شنبه 96/4/17 9 الی 12
58     امیررضا طاهرخانی         شنبه 96/4/17 9 الی 12
59 امیرمحمد طرزی شنبه 96/4/17 9 الی 12
60 آرمان عابدی شنبه 96/4/17 9 الی 12
61  آرمین عباسی          شنبه 96/4/17 13الی 16
62  دانیال عباسی            شنبه 96/4/17 13الی 16
63   یزدان عزیزی            شنبه 96/4/17 13الی 16
64  احمدرضا عطار    صحراگرد    شنبه 96/4/17 13الی 16
65    پوریا عمرانی          شنبه 96/4/17 13الی 16
66 امیرمحمد فاتحی          شنبه 96/4/17 13الی 16
67 بردیا فاردار شنبه 96/4/17 13الی 16
68   سیدسام فاطمی            شنبه 96/4/17 13الی 16
69 سینا فرقدانی جهارسوقی شنبه 96/4/17 13الی 16
70 روزبه فرهادی نیا شنبه 96/4/17 13الی 16
71 مهراد قانع شنبه 96/4/17 13الی 16
72 علی قدمی              شنبه 96/4/17 13الی 16
73 محمد قدمی              شنبه 96/4/17 13الی 16
74 علی قراگوزلو شنبه 96/4/17 13الی 16
75  اردشیر قنبری              شنبه 96/4/17 13الی 16
76  آرش کسمایی           یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
77 محمود کمالی نژاد یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
79 عرفان گرجی یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
80 حسین گودرزی یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
81  محمدحسین ماکنعلی       یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
82 سیدامیرحسین مرتضوی       یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
83 آروین مشایخی          یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
84 عرشیا معصومی یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
85     هومان معمارنیا یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
86  کیان ملکی                  یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
87 محمدآرمان منصوری نوری    یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
88 سید محمدمهدی موسوی     یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
89   سروش مهاجر           یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
90     میکائیل مهرکی زاده      یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
91  حسین مهری الموتی      یکشنبه 96/4/18 9 الی 12
92   محمدرضا میرزایی          یکشنبه 96/4/18 13الی 16
93 سیدمحمد میرعباسی کومله یکشنبه 96/4/18 13الی 16
94 ایلیا ناصرترابی یکشنبه 96/4/18 13الی 16
95 ایلیا نصیری یکشنبه 96/4/18 13الی 16
96 نیما نمازی نوشهری یکشنبه 96/4/18 13الی 16
97 سیدعلی نوروزفر         یکشنبه 96/4/18 13الی 16
98 سیدفربد وزیرمختار یکشنبه 96/4/18 13الی 16
99 محمدامین هاشم لو یکشنبه 96/4/18 13الی 16
100      علی همت پور           یکشنبه 96/4/18 13الی 16
101 علیرضا هنرمند             یکشنبه 96/4/18 13الی 16
102   امیرشایان هنرمندیان         یکشنبه 96/4/18 13الی 16
103 سهیل یزدانی یکشنبه 96/4/18 13الی 16
104   رضا یزدآبادی           یکشنبه 96/4/18 13الی 16
105 سینا یونسی یکشنبه 96/4/18 13الی 16