اعلام دانش آموزان ذخیره آزمون ورودی 96

اعلام دانش آموزان ذخیره آزمون ورودی 96

با سلام 
ضمن تشکر از حضور گسترده دانش آموزان عزیز در آزمون ورودی دبیرستان البرز بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان ذخیره در آزمون ورودی و همچنین زمان مراجعه آنها در تصویر زیر موجود می باشد