مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پایه ی دهم

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پایه ی دهم

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پایه ی دهم به شرح زیر می باشد
 
1.  کلیه پرونده تحصیلی دوره اول متوسطه
2.  اصل کارنامه مهرشده پایه سوم دوره اول متوسطه
3.  فرم هدایت تحصیلی
4.  فتوکپی شناسنامه دانش آموز
5.  6 قطعه عکس 4*3
6.   فتوکپی کارت ملی و شناسنامه والدین دانش آموز
7.  کارت واکسن
8.  تکمیل فرم 201 (در زمان ثبت نام)
9.  تکمیل فرم های ثبت نام
10. ارائه چک های ثبت نام طبق جدول موجود در دبیرستان
 
حضور دانش آموز نیز ضروری است