اسامی ذخیره آزمون ورودی پایه ی دهم

اسامی ذخیره آزمون ورودی پایه ی دهم

با سلام 
دانش آموزانی که اسم آنها در زیر آمده است می توانند روز دوشنبه تاریخ 14/4/95 از ساعت 8 الی 12 به دبیرستان البرز مراجعه نمایند تا در صورت امکان ثبت نام آنها به عمل آید.
این اسامی به ترتیب الفبا اعلام گردیده و ترتیب اعلام اسامی رتبه بندی محسوب نمی شود.


ردیف نام نام خانوادگی
1 عرفان ایمانی
2 رامتین بهرامی
3 فربد تقی بک لو
4 خشایار حمیدی
5 فرشاد خاتمی
6 امیرعلی دالایی
7 علیرضا دریس
8 مهبد  دولتی
9 مهدی علیاری
10 پرهام فروزان
11 مرتضی فرهنگ پناه
12 مجتبی کریمی
13 سید مهدی گلسرخی
14 مهدی مرادی
15 کیان واقفی فر
16 امیرمسعود یوسف پورخرمی