اعلام نتایج آزمون ورودی دهم

اعلام نتایج آزمون ورودی دهم

نتیجه آزمون ورودی دهم دبیرستان البرز که در تاریخ 4/4/95 برگزار شد به شرح زیر می باشد
قابل ذکر است که علاوه بر اسامی اعلام شده در زیر تعدادی دانش آموز نیز به عنوان ذخیره اعلام گردیده که در صورت عدم مراجعه والدین در زمان اعلام شده دانش آموزان ذخیره جایگزین خواهند شد.
از اولیای محترم خواهشمند است که حتی الامکان در زمان اعلام شده مراجعه نمایند و مدارک اعلامی را نیز همراه داشته باشند.
دانلود فایل pdf

لیست زیر به ترتیب حروف الفبا می باشد و رتبه بندی محسوب نمی شودردیف نام نام خانوادگی روز ثبت نام ساعت   ردیف نام نام خانوادگی روز ثبت نام ساعت
1 سامیار  آشوری چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   22 پوریا جهان تیغ چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
2 پوریا اسدی چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   23 سالار حاتمی علمداری چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
3 حمیدرضا اسمعیلی چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   24 پرهام حسنی چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
4 امیرمهدی اکبری ایرج چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   25 اشکان حسین نژاد رضایی چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
5 محمدمهدی امیری چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   26 ابوالفضل حسینقلی زاده نوین چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
6 پارسا آقاعلی چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   27 سیدپارسا حسینی چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
7 امین باغ گرایی چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   28 سیدشروین حسینی چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
8 محمد باقرپور چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   29 سید امیرعباس حسینی یان چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
9 آرش باقری چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   30 محمدرضا  حسینیان چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
10 مهرزاد باقری چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   31 مهبد  حق پرست چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
11 محمدامین بیات چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   32 رادمن حمزه چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
12 معین بیک محمدلو چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   33 ایمان حیدری عبدالهی چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
13 علیرضا پاکجو چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   34 خشایار خاکباز چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
14 علیرضا پورمعصوم چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   35 محمدرضا خدایاری چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
15 شروین ترجمان چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   36 محمد مهدی خراسانی چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
16 علی توانگر روستا چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   37 محمدرضا خردمند چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
17 سعید جادری چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   38 فرحان خزائل چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
18 کیارش  جلالی کاظمی چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   39 علی خوانساری چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
19 کیارش  جلیلی چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   40 علی داودی چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
20 برهان جمالی چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12   41 کیانمهر داودی چهار شنبه 95/4/9 13 الی 16
21 عرفان جمالی چهار شنبه 95/4/9 9 الی 12            
                     
ردیف نام نام خانوادگی روز ثبت نام ساعت   ردیف نام نام خانوادگی روز ثبت نام ساعت
42 ایلیا دلفانی پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   62 محمد سهرابی شنبه 95/4/12 8 الی 11
43 محمدفاضل دهقان پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   63 مهرشاد سیروسی شنبه 95/4/12 8 الی 11
44 محمد دهقان پور پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   64 کامیار شاه محمدی شنبه 95/4/12 8 الی 11
45 محمدرضا دهقان نیری پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   65 سامان  شاهنده شنبه 95/4/12 8 الی 11
46 امیر حسین دهقانپور پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   66 متین شفاعی مقدم شنبه 95/4/12 8 الی 11
47 ارسلان رادپور پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   67 سینا شفیعیان شنبه 95/4/12 8 الی 11
48 محمدامین رحمانی پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   68 آرمان  شیرازی شنبه 95/4/12 8 الی 11
49 امیرارسلان رحیمی پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   69 سیاوش شیرازی شنبه 95/4/12 8 الی 11
50 شهراد رحیمی پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   70 متین صادقی شنبه 95/4/12 8 الی 11
51 متین رحیمی پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   71 آرمان  صادقی نژاد شنبه 95/4/12 8 الی 11
52 محد رضا رزم آئین پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   72 محمدعرفان صباحی فر شنبه 95/4/12 8 الی 11
53 محمد امین  رزم آئین پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   73 متین صدری شنبه 95/4/12 8 الی 11
54 محمد رستمی کیا پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   74 عرفان عابدینی نژاد شنبه 95/4/12 8 الی 11
55 امیررضا  رسولی پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   75 پوریا عبداله پورفائز شنبه 95/4/12 8 الی 11
56 امیرحسین رضاپور پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   76 امیرمحمد عزیزی مقدم شنبه 95/4/12 8 الی 11
57 سید سجاد  رضایی نژاد پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   77 بهراد عظیمی شنبه 95/4/12 8 الی 11
58 علیرضا رضوان یارسرابی پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   78 سامان  عظیمیان شنبه 95/4/12 8 الی 11
59 پارسا رضوانی پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   79 علی علی محمدی شنبه 95/4/12 8 الی 11
60 حمیدرضا سردشتی پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   80 علی عندلبیان شنبه 95/4/12 8 الی 11
61 امیررضا  سعیدیان اصل پنج شنبه 95/4/10 8 الی 12   81 ارشا غفوری مقدم شنبه 95/4/12 8 الی 11
                     
ردیف نام نام خانوادگی روز ثبت نام ساعت   ردیف نام نام خانوادگی روز ثبت نام ساعت
82 فربد فاطمیان شنبه 95/4/12 12 الی 15   102 دانیال  محمدی نیا یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
83 محمدامین فامیلی شنبه 95/4/12 12 الی 15   103 علیرضا محمودی یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
84 برنا فولادی شنبه 95/4/12 12 الی 15   104 معین مداحی یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
85 یزدان فهیمی شنبه 95/4/12 12 الی 15   105 علی محمد مدیرروستا یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
86 امیررضا  قراخانی شنبه 95/4/12 12 الی 15   106 امیر مروستی نژاد یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
87 امیرحسین  قلی زاده شنبه 95/4/12 12 الی 15   107 محمدجواد معدن پور یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
89 محمد پارسا قمشی بزرگ شنبه 95/4/12 12 الی 15   108 سپهر معینی یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
90 پارسا کائنی شنبه 95/4/12 12 الی 15   109 آرشام مقدم یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
91 نیکان کرمی شنبه 95/4/12 12 الی 15   110 عرشیا منصورنیا یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
92 نیما کهریزی شنبه 95/4/12 12 الی 15   111 میر امیر محمد موسوی یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
93 علیرضا کیوان شنبه 95/4/12 12 الی 15   112 امیر مهرپور یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
94 امیرعلی گرامی شنبه 95/4/12 12 الی 15   113 علیرضا میرصابری یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
95 سینا گلوند شنبه 95/4/12 12 الی 15   114 سید آبتین میرمطلب پورسهمی یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
96 کیارش  گنجیه شنبه 95/4/12 12 الی 15   115 آریان نادری یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
97 پدرام گیل سمائی شنبه 95/4/12 12 الی 15   116 امیرمحمد ناصربخت یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
98 نیما لطف الهیان شنبه 95/4/12 12 الی 15   117 علیرضا نجفی یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
99 سید بامداد لعلی شنبه 95/4/12 12 الی 15   118 مبین نوبهارابرغان یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
100 اشکان محسنی شنبه 95/4/12 12 الی 15   119 علیرضا وصالی یک شنبه 95/4/13 8 الی 11
101 بهزاد محمدی یک شنبه 95/4/13 12 الی 15   120 علیرضا یوسفی پیرسلطان یک شنبه 95/4/13 8 الی 11