موفقیت دانش آموزان دبیرستان البرز

موفقیت دانش آموزان دبیرستان البرز

 « هوالاول »
 
  مردان بزرگ آرزو دارند و اراده ؛ مردان کوچک فقط آرزو .
 
در سایه ی الطاف الهی، برنامه ریزی سنجیده و علمی اولیای دبیرستان البرز و زحمات بی دریغ دبیران دلسوز و همت و پشتکار دانش آموزان ساعی، برگ زرین دیگری  بر کتاب افتخارات دبیرستان البرز افزوده شد
ما قبولی دانش آموزان :


ردیف نام نام خانوادگی رشته قبولی دانشگاه / شهر
1 سهیل شهبازی دندانپزشکی علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
2 دانیال ممبنی دندانپزشکی علوم پزشکی البرز
3 پویا عنداله پزشکی علوم پزشکی البرز کرج
4 علیرضا حامد غلامشاهی پزشکی علوم پزشکی کاشان
5 عماد شریفی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
6 پارسا رادمهر مهندسی صنایع دانشگاه تهران
7 امیر رضا سلاسل مهندسی معدن دانشگاه تهران
8 رامبد غفاری کاشانی مهندسی مکانیک ماشین های صنایع غذایی دانشگاه تهران
9 اشکان عالی مهر مهندسی هوافضا امیرکبیر تهران
10 پارسا شفیعی علیویچه مهندسی معدن امیرکبیر تهران
11 ماهان جابری مهندسی مکانیک علم و صنعت  تهران
12 امیر حسین اسماعیلی مهندسی مکانیک ماشین های ریلی علم و صنعت تهران
13 محمد رنجبر فیزیک شهید بهشتی تهران
14 بهنیا بیطرف مهندسی علمی کاربردی عمران شهید بهشتی تهران
15 فراز میرالی مهندسی مکانیک خواجه نصیر تهران
16 امیرحسین سلیمی مهندسی مکانیک خواجه نصیر تهران
17 حسین نجفی مهندسی مکانیک دانشگاه خوارزمی تهران
18 علی اصغر بهزادی شیمی دانشگاه خوارزمی تهران
19 آرمان صالح زاده مهندسی برق بین الملل امام خمینی قزوین
20 سعید پور خدابخشی مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت
21 علیرضا سعادت مهندسی عمران بین الملل امام خمینی قزوین
22 سینا ایمانی مهندسی مواد بین الملل امام خمینی قزوین
23 محمد رضا همت یار مدیریت صنعتی بین الملل امام خمینی قزوین
24 علیرضا اسماعیلی اول مهندسی مواد بین الملل امام خمینی قزوین
25 سید پیمان هاشمی مهندسی معدن بین الملل امام خمینی قزوین
26 علیرضا شیارسودا ریاضی بین الملل امام خمینی قزوین
27 علی شهسواری ریاضی بین الملل امام خمینی قزوین
28 پیمان هادی مهندسی شهرسازی  بین الملل امام خمینی قزوین
29 مرتضی میرزاخانی مهندسی مکانیک صنعتی سهند تبریز
30 علی پدرام مهندسی پزشکی صنعتی سهند تبریز
31 میثم جبرئیلی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
32 کسری نظام العلما مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
33 محمد حسین گلشنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
34 محمد حشمتی مهندسی عمران بوعلی سینا همدان
35 پیمان منیری مهندسی عمران دانشگاه زنجان
36 امید باقر مهندسی برق دانشگاه زنجان
37 امیرحسین علیزاده مهندسی شیمی دانشگاه زنجان
38 ابوالفضل بیگ زاده مهندسی تعمیر و نگهداری مرکز آموزش عالی هوانوردی
39 حسین بیگ زاده مهندسی  عمران دانشگاه محیط زیست
40 علی قهرمانی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم
41 پدرام صفری نیا مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت
42 علی باستانی مهندسی مکانیک صنعتی بابل
43 سید علی عبادی مهندسی شیمی صنعتی بابل
44 علیرضا شیخی مهندسی عمران علم و فرهنگ تهران
45 بنیامین هاتف غلامی مهندسی عمران علم و فرهنگ تهران
46 سید حسام الدین حسینی مهندسی کامپیوتر علم و فرهنگ تهران
47 شهریار خرازی مهندسی صنایع علم و فرهنگ تهران
48 آرش حدادسلیمانی مهندسی برق علم و فرهنگ تهران
49 پوریا دوستکام مهندسی برق دانشگاه  امل
50 حسین عاشوری مهندسی برق دانشگاه  امل
51 پارسا طی مهندسی معماری دانشگاه بروجرد
52 محمدسعید مظلوم مهندسی معماری دانشگاه بروجرد
53 محمد قراگوزلو مهندسی مکانیک دانشگاه بروجرد
54 امیرحسین مغانی مهندسی معماری دانشگاه بروجرد
55 امیر صادق کیانی فر مهندسی معماری دانشگاه بویین زهرا
56 محمد دشتی مهندسی مواد دانشگاه بویین زهرا
57 محمدرضا ببرپنجه مهندسی صنایع دانشگاه بویین زهرا
58 شایان توکلی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دامغان
59 محمدمهدی اتابکی مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
60 سروش صدیق مهندسی رباتیک دانشگاه شاهرود
61 علیرضا خادمی مهندسی معدن دانشگاه کاشان
62 علی  آصف مهندسی مکانیک دانشگاه گلستان گرگان
63 امیررضا نصرتی مهندسی صنایع دانشگاه محلات
 
 
 
.را به خانواده بزرگ البرز تبریک می گوییم
همچنین قبولی دانش آموزان سال 93  البرز ، آقایان کیارش جدیدی ، محمدرضا پسندیده و بهنام قاسمی که در رشته پزشکی قبول شده اند را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.