دانش آموزان برترپایه سوم ریاضی

دانش آموزان برترپایه سوم ریاضی

اولیای دبیرستان البرز ضمن عرض تبریک به خانواده ی بزرگ البرز، دانش آموزان عزیز و خانواده محترمشان و دبیران دلسوز و خدوم ، به اطلاع می رساند که این دبیرستان برای تقدیر از برترین های علمی دبیرستان، جوایز ارزنده ای در نظر گرفته است که طبق تقویم اجرایی مدرسه در روز دانش آموز، سیزده آبان ، به دانش آموزان کوشایی که نامشان ذکر شده است تقدیم خواهد کرد . البرزیان همواره کوشیده اند تا تلاش بی شائبه ی دانش آموزان را صمیمانه قدر بدانند .  

علیرضا علیرضا مدنی.jpg,پارسا نورانی.jpg,علیرضا خالقی.jpg,الیاس شریف بخش.jpg,مهران علیا.jpg,آرمین خاکی صدیق.jpg,عرفان ذوالفقاری.jpg,محمد ارادتمند.jpg,ادیب کاشانی.jpg,سهیل یحیایی.jpg,میلاد گودرزی.jpg,محمدحامد تفتیان.jpg,علیرضا مدنی.jpg,پارسا نورانی.jpg
مدنی
21/000/000 ریال
پارسا نورانی 21/000/000 ریال
علیرضا خالقی 21/000/000 ریال
الیاس شریف بخش 15/000/000 ریال
مهران علیا 12/500/000 ریال
آرمین خاکی صدیق 12/500/000 ریال
عرفان ذوالفقاری 7/500/000 ریال
محمد ارادتمند 5/000/000 ریال
ادیب کاشانی 5/000/000 ریال
سهیل یحیائی 5/000/000 ریال
میلاد گودرزی 5/000/000 ریال
محمد حامد تفتیان 5/000/000 ریال