مراسم افتتاحیه و کلاس بندی دانش آموزان پایه ی چهارم دبیرستان البرز

مراسم افتتاحیه و کلاس بندی دانش آموزان پایه ی چهارم دبیرستان البرز

                                                                               « هوالاوّل »

در سایه ی عنایت الهی اولین جلسه ی مسئولین دبیرستان البرز با دانش آموزان پایه ی چهارم در ساعت 11 – 9 پنج شنبه مورّخ 94/4/4 در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار شد .
در این جلسه که مدیر محترم ، معاون آموزشی ، مسئول پایه ی چهارم ، معاون پرورشی و معاونین اجرایی و انضباطی حضور داشتند پس از قرائت آیاتی چند از قرآن کریم، آقای گلایری  مدیر محترم دبیرستان به سخنزانی پرداختند و ضمن خیر مقدم کلیاتی درباره راه کارها و جهت گیری های کلان دبیرستان در سال تحصیلی 95 – 94 ارائه نمودند .
سپس آقای حمزه لو معاون آموزشی دبیرستان تقویم اجرایی دبیرستان را در سال تحصیلی جدید ارائه نمودند و به تشریح و تبیین برنامه های راهبردی آموزشی دبیرستان پرداختند و راه کارهایی جهت پیشرفت دانش آموزان ارائه نمودند وی در ضمن سخنان خود پیشرفت دانش آموزان را در امر تحصیل و موفقیت ایشان را در گرو عواملی، از جمله داشتن آرمان واقعی، برنامه ی سنجیده و تلاش و پشتکار مستمر و پیروی از رهنمودهای اولیای دبیرستان دانستند و از آنان  خواستند که خود را برای شروع ترم تابستان که در94/4/6 می باشد آماده کنند .
                                                                                                                « به امید آن که امروزمان از دیروز بهتر باشد .»