مشاهده نمرات خرداد ماه 94

مشاهده نمرات خرداد ماه 94

دانش آموزان عزیز می توانید با ورود به پنل دانش آموزی خود تغییرات اعمال شده و نمرات پایانی خرداد ماه را مشاهده نمایید .
برای مشاهده رتبه بندی و رویت کارنامه تحلیلی می توانید به قسمت نمره نهایی و سپس پرینت و بعد کارنامه نهایی مراجعه نمایید .