کسب رتبه 2 در کنکور ارشد

کسب رتبه 2 در کنکور ارشد

علی چهرازی فارغ التحصیل دبیرستان البرز که در کنکور 90 با کسب رتبه 146 برگی به دفتر پر افتخار دبیرستان البرز افزوده بود با کسب رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد و رتبه 1 دانشگاه صنعتی شریف در رشته عمران، بار دیگر افتخار آفرینی کرد.