نحوه رویت نمرات کلاسی

نحوه رویت نمرات کلاسی

برای رویت نمرات کلاسی به قسمت ورود به سامانه مراجعه نمایید
سپس کد ملی فرزند خود را هم به عنوان  نام کاربری وهم  رمز عبور وارد نمایید 
و سپس در فسمت سمت راست بر روی آیکون نمرات آزمون نمرات کلیک نمایید