کسب مقام اول مسابقات بسکتبال

کسب مقام اول مسابقات بسکتبال

در دیدار نهایی مسابقات بسکتبال دانش آموزی ناحیه 3 کرج  تیم بسکتبال دبیرستان البرز با شکست تیم بسکتبال دبیرستان شهید رجایی موفق به کسب مقام اول مسابقات بسکتبال ناحیه 3 کرج شد