نام آلبوم : همایش توجیهی اولیا و دانش آموزان پایه ی دهم