بازدید از روزنامه اطلاعات

بازدید از روزنامه اطلاعات

در روز یک شنبه 93/9/16  جمعی از دانش آموزان دبیرستان پسرانه البرز به همراه چند تن از مسدولان دبیرستان بازدیدی از تحریه روزنامه اطلاعات داشتند