برنامه کلاسی بعد از عید

برنامه کلاسی بعد از عید

اطلاعیه هشتمین دوره المپیاد دانش آموزی

اطلاعیه هشتمین دوره المپیاد دانش آموزی نانو

آزمون آزمایشگاه فیزیک دهم

آزمون آزمایشگاه فیزیک روز دوشنبه مورخ 95/9/1 ساعت 7:30 صبح برگزار می گردد.

افتخار آفرینان کنکور سراسری 95-94 دبیرستان البرز

افتخار آفرینان کنکور سراسری 95-94 دبیرستان البرز

زمان آزمون مستمر سوم پایه دهم

زمان آزمون مستمر سوم پایه دهم

موارد تدریس دهم 1آبان

موارد تدریس دروس پایه دهم در هفته اول آبان 1/8 لغایت 6/8