برنامه همایش جمع بندی پیش دانشگاهی

برنامه همایش جمع بندی پیش دانشگاهی

نفرات برتر تجربی دهم

دانش آموزان برتر رشته تجربی سال دهم دبیرستان البرز

نفرات برتر ریاضی دهم

دانش آموزان برتر رشته ریاضی سال دهم دبیرستان البرز

اطلاعیه پیش ثبت نام دبیرستان البرز

پیش ثبت نام پایه دهم برای سال تحصیلی 96-97 شروع شده است

برنامه کلاسی بعد از عید

برنامه کلاسی بعد از عید

اطلاعیه هشتمین دوره المپیاد دانش آموزی

اطلاعیه هشتمین دوره المپیاد دانش آموزی نانو