تشکر و تقدیر رئیس انجمن اولیا و مربیان

تشکر و تقدیر رئیس انجمن اولیا و مربیان

اعلام نتایج آزمون ورودی 1396

اعلام نتایج اولیه آزمون ورودی پایه دهم سال 1396

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دهم

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دانش آموزان پایه ی دهم دبیرستان البرز

اعلام دانش آموزان ذخیره آزمون ورودی 96

اعلام دانش آموزان ذخیره آزمون ورودی 96 دبیرستان البرز

دانش آموزان دهم با معدل بالای 19

دانش آموزان دهم با معدل بالای 19

دانش آموزان سوم با معدل کتبی نهایی بالای 19

دانش آموزان سوم با معدل کتبی نهایی بالای 19