مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دهم

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دانش آموزان پایه ی دهم دبیرستان البرز

اعلام دانش آموزان ذخیره آزمون ورودی 96

اعلام دانش آموزان ذخیره آزمون ورودی 96 دبیرستان البرز

دانش آموزان دهم با معدل بالای 19

دانش آموزان دهم با معدل بالای 19

دانش آموزان سوم با معدل کتبی نهایی بالای 19

دانش آموزان سوم با معدل کتبی نهایی بالای 19

اعمال سهمیه 5 درصدی

اعمال سهمیه 5 درصدی

برنامه شبیه سازی کنکور 96

برنامه شبیه سازی کنکور 96