نفرات برتر دهم رشته ریاضی گزینه2 24آذر

نفرات برتر دهم رشته ریاضی گزینه2 24آذر

نفرات برتر کلاس دهم ریاضی

نفرات برتر کلاس دهم رشته ریاضی در آزمون گزینه2

نفرات برتر کلاس دهم تجربی

نفرات برتر کلاس دهم رشته علوم تجربی در آزمون گزینه2

سالگرد عروج ملکوتي استاد خردمند جهانمردی

«رفتي و رفتن تو آتش نهاد بر دل از کاروان چه ماند جز آتشي به منزل»

تشکر و تقدیر رئیس انجمن اولیا و مربیان

تشکر و تقدیر رئیس انجمن اولیا و مربیان

اعلام نتایج آزمون ورودی 1396

اعلام نتایج اولیه آزمون ورودی پایه دهم سال 1396