دانش آموزان سوم با معدل کتبی نهایی بالای 19

دانش آموزان سوم با معدل کتبی نهایی بالای 19

اعمال سهمیه 5 درصدی

اعمال سهمیه 5 درصدی

برنامه شبیه سازی کنکور 96

برنامه شبیه سازی کنکور 96

برنامه همایش جمع بندی پیش دانشگاهی

برنامه همایش جمع بندی پیش دانشگاهی

نفرات برتر تجربی دهم

دانش آموزان برتر رشته تجربی سال دهم دبیرستان البرز

نفرات برتر ریاضی دهم

دانش آموزان برتر رشته ریاضی سال دهم دبیرستان البرز