تقویم اجرایی شهریور ماه 97 دبیرستان البرز

تقویم اجرایی شهریور ماه 97 دبیرستان البرز

تقویم اجرایی مرداد ماه 97 دبیرستان البرز

تقویم اجرایی مرداد ماه 97 دبیرستان البرز

تقویم اجرایی تیر ماه 97 دبیرستان البرز

تقویم اجرایی تیر ماه 97 دبیرستان البرز

صدرنشيني افتخار آميز البرزيان

صدرنشيني افتخار آميز البرزيان را در رتبه بندي قبولي خرداد ماه 97 پيش دانشگاهيان

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی دبیرستان پسرانه غیردولتی البرز کرج

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی دبیرستان پسرانه غیردولتی البرز کرج

اطلاعیه برگزاری آزمون طرح جامع مدیریت رشته ریاضی

اطلاعیه برگزاری آزمون طرح جامع مدیریت رشته ریاضی جمعه 21اردیبهشت ساعت 8 صبح