بازدید از روزنامه اطلاعات

بازدید جمعی از دانش آموزان از روزنامه اطلاعات و ملاقات با حجة الاسلام و المسلمین دعایی