پیام مدیریت

پیام مدیریت

باسمه تعالی
 
 
 
مقدّمه
یکی از سامانه ­های اصلی مدیریت برنامه­ ریزی است. برنامه­ ریزی مهارت منطقی فکر کردن و توانایی به کار بردن تفکر منطقی، برای تحقّق اهداف مورد نظر است.
به عبارت دیگر مدیریت یعنی برنامه­ ریزی و تصمیم گیری بر اساس برنامه­ ریزی. برنامه ­ریزی یک دانش و مهارت است که هر مدیری برای موفقیت خود، باید مهارت آموزش و استفاده از آن را داشته باشد.
برنامه­ ریزی فراگردی است مداوم، حساب شده و منطقی، جهت­دار و دورنگر، به منظور هدایت و ارشاد فعالیت­ های جمعی برای رسیدن به اهداف مطلوب یعنی ( تحقق اهداف آموزشی، پرورشی، تربیتی )
اصول برنامه ­ریزی شامل جامعیت، مشارکت، تعهد، اصول واقع بینی، مداومت ارزشیابی و توجه به تغییرات کیفی، همبستگی، انعطاف پذیری و ارکان اصلی آن شامل زمان، فعالیت یا ساز و کار و محتواست. از آنجا که لازمه­ ی اعمال هرگونه مدیریت، طراحی و تدوین یک برنامه و نقشه راه است که از طریق آن مجموعه ­ای از راهبردها و فرآیندهای ضروری پیش بینی و به اجرا در می­ آید و کلیه اعمال خرد و کلان را شامل می­شود.
برنامه جامع توسعه کشور در واقع نقشه راه و نشان دهنده مسیر رسیدن به اهداف عالیّه نظام مقدّس جمهوری اسلامی است برای تمام نهادها و مجموعه های خرد و کلان مدیریت کشور تکلیفی را مقرر نموده است که سهم آموزش و پرورش همانا تلاش در جهت رشد و تحکیم باورهای دینی و مذهبی و ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی تا به کمال رسیدن همه آحاد مردم کشور در جهت برآورده کردن احتیاجات کشور از طریق آموزش دانش آموختگان فرهیخته و توانا می­باشد.
امید است با تلاش جمعی از همکاران محترم و الطاف و عنایت بی­شائبه­ی حضرت باری تعالی شاهد تحقّق این اهداف و ویژگی­های تمامی برنامه کلان کشور باشیم.


 
 
با تشکر
گلایری
مدیر دبیرستان غیردولتی البرز