نام آلبوم : همایش اولیا دانش آموزان پایه ی دوزادهم سال تحصیلی 97-98