البرز اینجاست

موضوع ادبی
البرز اینجاست

« هوالمحبوب »
ای که خواهان کمالی،« الـبـرز » این­جاست
 
من دلم می­خواهد
 خانه­ای داشته باشم پُر دوست
کنج هر دیوارش
دوست ­هایم بنشینند آرام
گل بگو، گل بشنو
هر کسی می­خواهد
وارد خانه­ ی پر عشق و صفایم گردد
یک سبد بوی گل سرخ
به من هدیه کند
شرط وارد گشتن
شست و شوی دل­هاست
شرط آن داشتن
یک دل بی­رنگ و ریاست
بر درش برگ گلی می­کوبم
روی آن با قلم سبز بهار
می­نویسم ای یار
خانه ­ی ما این جاست
تا که « سهراب» نپرسد دیگر
« خانه­ ی دوست کجاست»